lördag 29 december 2012

SLOW-LIVING

Läste nyss en artikel om att leva med tillit och tålamod i samklang med naturen, så kallad Slow-living. Allt får ta den tid det behöver.

Naturen verkar inte ha några som helst problem med just detta. Tillit verkar vara ett ständig närvarande tillstånd hos växter och djur - allt andas harmoni.
Så vad kan vi människobarn lära oss av detta?
Betrakta till exempel en katts tålmodiga väntan vid ett sorkhål och begreppet tålamod får en ny innebörd...
...eller hur trädens knoppar slår ut när tiden är redo oavsett månad eller dag i kalendern. Tillit och tålamod att utveckling sker så som den är ämnad att göra är inte enbart växt- och djurriket förunnat.

Jag önskar ALLA ett Gott Nytt 2013 fyllt med tillit och tålamod till att allt sker som är ämnat att ske, att saker och ting faller på plats när tiden är redo och att livet ger utveckling i rätt takt för just dig.

Med önskan om ett år som andas kärlek och harmoni

Ljusa hälsningar
Catarina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar