söndag 30 augusti 2015

Andas du som en guldfisk med öppen mun?


Nu tänker du kanske...
...men en guldfisk är en fisk och en fisk andas med gälar...
MEN har du sett hur en guldfisk i en glasskål ser ut, framifrån? 


Det vanligaste uttrycket med guldfiskar är att någon "har minne som en guldfisk". Kan det vara så att när vi går omkring och ser ut som vackra och färgglada guldfiskar, med öppen mun faktiskt också skapar oss ett minne som en guldfisk? Tack vare den öppna munnen!

Kan det vara så enkelt att när vi stänger munnen...

  • får vi ett bättre minne?
  • tänker vi klarare?
  • fokuserar vi bättre?
Kan det vara möjligt?
Kan det vara så att hjärnans förmåga att bearbeta information försämras vid överandning och när vi andas genom munnen överandas vi. När vi överandas har vi en försämrad andning. Hjärnan är storkonsument av syre och en försämrad andning påverkar därför hjärnan negativt. Vi får ett försämrat korttidsminne och svårare att koncentrera oss.

Det är möjligt

Hjärnan tar ca 20 % av syret i kroppen och är en av våra tre mest energikrävande organ tillsammans med hjärtat och våra muskler. Därför påverkas dessa organ mest av alla av en försämrad andning. Till exempel "att andas som en guldfisk" leder till syrebrist och brist på syre gör att hjärnan arbetar långsammare.

Du kan lätt kontrollera hur du andas i din vardag 

Andas du som en guldfisk med öppen mun har du troligtvis en överandning, vilket innebär att du andas mer än vad kroppen behöver. Välj istället att andas genom näsan. Då förbereder du luften inför det arbete som den ska utföra i din kropp och din hjärna kommer att arbeta med dig istället för mot dig. 

Det innebär att

  • du värmer upp inandningsluften i stället för att du drar ner kall, rå och torr luft genom munnen. 
  • din näsas flimmerhår fångar upp partiklar, bakterier och virus vilket inte din mun och hals gör.
  • din uppvärmda luften når djupare ned i dina lungor, eftersom näsandningen gör luften strömlinjeformad, medan munandningen är turbulent och ineffektiv. 
  • du tillåter din kropp att ta hjälp av NO (kvävemonoxid). Detta ämne producerar din kropp i bihålorna. NO gör att den glatta muskulaturen i dina luftrör vidgas och att dina blodkärl vidgas nere i lungorna så att din kropp kan jobba med syret på det mest effektivaste sättet. 
  • NO hjälper till att oskadliggöra de virus och döda de bakterier som trots allt smugit sig ner i lungorna. Kanske via ett och annat obevakat andetag med munnen! eller som flimmerhåren missat.

Vilket gynnar dina mest energikrävande organ - hjärna, hjärta och muskler. 


Övning: Observera din andning i vardagen! 

  • Stanna upp och notera din andning. Detta kan du göra många gånger per dag och i olika situationer. Ett tips i början är att ställa klockan på mobilen exempelvis några gånger varje dag. När klockan ringer ger det en påminnelse om att kolla din andning. 
  • Kolla hur du andas. Andas du med näsan eller munnen?
En stängd mun med tungan placerad uppe i gommen säkerställer att din andning sker in och ut genom näsan. 

Vill du lära dig mer, få mer information om hur du kan förbättra din andning? Du är varmt välkommen att kontakta mig, Catarina Bäckstrand, på tfn 070-603 88 33, maila mig catarina@entiretyab.com eller kontakta mig via min sida www.entiretyab.se

Varmt välkommen på Studieförbundet Vuxenskolans kurs i Medveten Andning i Åseda med start onsdagen den 14 oktober kl 18:30. Boka via www.sv.se

Lycka till! 

Catarina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar